samtaleforløb undervisning merete abildtrup dagplejen efterskoler efterskolen pædagogik psykologi psykoterapi unge lærere konsulenter

Samtaleforløb for unge og voksne


SamtaleFrirum er pædagogisk-psykologisk praksis etableret i 2016.

I SamtaleFrirum tilbyder jeg samtaler til unge og voksne, der har behov for støttende samtaler for at komme godt videre i livet. Læs mere om samtaleforløb her.

Jeg afholder samtaler både i Århus N (ved Statsbiblioteket) og i Bryrup. Hvis du går på en efterskole, jeg har aftaler med, kommer jeg gerne til efterskolen og afholder samtaler der.

Kontakt mig på tlf. 24 44 30 65 og bestil en tid til den første samtale.


UNDERVISNING PÅ PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK GRUNDLAG
Teori og praksis, viden og virkelighed, går hånd i hånd i min undervisning - koblinger mellem teori og praksis og vigtige eksempler illustrerer det vi er fælles om: At få nye indtryk, der skaber nye aftryk i livet.

Min undervisning er målrettet særligt to målgrupper:

Efterskolen: Lærere, forældre til unge samt de unge

Dagplejen: Dagplejere, dagplejekonsulenter, forældre til børn i 0-3 års-alderen.

Se mere her for at se muligheder for undervisningsforløb, workshops, foredrag, temaer samt pædagogiske dage.

Uddannelsesbaggrund


Uddannet cand.pæd.pæd.psyk (DPU-Århus Universitet)

Psykoterapeut MPF

Læreruddannet

Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi (Susan Hart/Marianne Bentzen)

Instruktør i psykisk førstehjælp (Psykiatrifonden)

Diplomer i neuropsykologi og - pædagogik + gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere under min profil